Úvod > Projekty > Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

Doporučené projekty

 • Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

  Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

  V realizaci Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek uchování a prezentace podbírek Husitského muzea v Táboře. V současné době jsou tyto podmínky neutěšené a vyžadují nápravu. Díky projektu dojde k vytvoření tří nových expozic a repasi jedné stávající expozice, rekonstrukci dvou depozitářů včetně pořízení...

  Příjemce: Husitské muzeum v Táboře
  Ukončení projektu:
 • Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci

  Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt Olomouckého kraje řeší zefektivnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu vybudování nového depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci. Nový depozitář bude zajišťovat odpovídající parametry pro uchovávání a archivaci knihovního fondu. V novém depozitáři budou vybudovány a vybaveny 3 odborné...

  Příjemce: Olomoucký kraj
  Ukončení projektu: 17.07.2019
 • Barokní Velehrad

  Barokní Velehrad

  Dokončený

  Cílem projektu byla obnova a vytvoření podmínek pro využití památkového objektu klášterního areálu ve Velehradě. V rámci projektu došlo k obnově refektáře, zimního sálu, chodby a schodiště v objektu Stojanova gymnázia Velehrad; k opravě a...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Velehrad
  Ukončení projektu: 31.12.2015