KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Zahájení projektu: 1.3.2018
Ukončení projektu: 27.9.2018
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy).

Výše dotace EU: 25 213 563,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 449 452,40 Kč
 
Celková částka: 29 663 016,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena