Úvod > Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Zahájení projektu: 2.10.2017
Ukončení projektu: 27.9.2018
Téma projektu: Kultura
Výzva: 10. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 3.1-"OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ"
Výše dotace EU: 21 785 164,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 844 440,80 Kč
 
Celková částka: 25 629 605,00 Kč