Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Zahájení projektu: 2.10.2017
Ukončení projektu: 27.9.2018
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy, odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků a realizace inženýrských sítí), cílovou skupinou projektu jsou místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary, přínosem je opětovné zpřístupnění interiéru a úprava exteriéru stavby a zachování rázu památky i pro další generace. Objekt je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 15403/4-4131 a pod názvem rozhledna - vyhlídka J. W. Goetha.

Výše dotace EU: 21 785 164,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 844 440,80 Kč
 
Celková částka: 25 629 605,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena