Úvod > Obnova Kostela Nanebevzení Panny Marie v Plasích
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Plasy
Zahájení projektu: 8.1.2016
Ukončení projektu: 30.9.2021
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 59 463 767,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 995 737,30 Kč
Národní soukromá částka: 3 497 868,65 Kč
 
Celková částka: 69 957 373,00 Kč