Úvod > Projekty > Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Doporučené projekty

 • KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

  KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební...

  Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
  Ukončení projektu: 27.09.2018
 • Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

  Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem projektu je: - je obnova fasády chrámu a zahrady vč. chodníků a laviček, - rekonstrukce ohradní zdi, - doplnění prvků zabezpečení - brána, - čidla k evidenci Důvodem realizace je nevyhovují technický stav fasády a havarijní stav ohradní zdi. Výstupy projektu jsou určeny pro návštěvníky...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Luže
  Ukončení projektu: 31.01.2018
 • Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

  Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je oprava krovů, střech a fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, restaurování prvků mobiliáře v interiéru v kapli sv. Jana Nepomuckého, řešení odtoku dešťové vody a úprava parkové zeleně v prostorách kolem kostela. Tyto aktivity povedou k otevření kaple pro veřejnost a tedy k...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Kájov
  Ukončení projektu: 30.11.2019