Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Město Žatec
Zahájení projektu: 1.2.2016
Ukončení projektu: 15.1.2019
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je revitalizace historické památky č. p. 52 v Žatci, zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele, umístění v Městské památkové rezervaci Žatec), prohlášené kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP43695/5-1559, IdReg 156019).

Výše dotace EU: 11 599 420,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 046 956,48 Kč
 
Celková částka: 13 646 377,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena