Úvod > Projekty > Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

Doporučené projekty

 • Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan

  Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je stávající budova úpravny uhlí v areálu Dolu Jan Šverma v Žacléři, bývalé těžní věže a spojovacího mostku. Konkrétně se jedná o opravu budovy úpravny uhlí na st.p.č. 259 v k.ú. Lampertice včetně spojovacího mostu mezi šachetní budovou jámy Jan (st.p.č. 318) a úpravnou uhlí. V...

  Příjemce: Důl Jan Šverma o.p.s.
  Ukončení projektu: 30.09.2018
 • Oprava kláštera premonstrátů Teplá

  Oprava kláštera premonstrátů Teplá

  Dokončený

  Cílem projektu IOP bylo využít potenciál kulturního dědictví kláštera k stimulaci ekonomického, kulturního a sociálního růstu celého okolního regionu. V prvé řadě se projekt zaměřil na obnovu historicky nejhodnotnějších částí kláštera, který má status...

  Příjemce: Kanonie premonstrátů Teplá
  Ukončení projektu: 30.06.2015
 • Svatá Hora u Příbrami

  Svatá Hora u Příbrami

  Dokončený

  Cílem projektu byla realizace vzorového projektu obnovy a využití památkového objektu zapsaného do seznamu národních kulturních památek prostřednictvím stavební a restaurátorské obnovy a revitalizace a jejího nového využití v podobě rozšířených a...

  Příjemce: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora
  Ukončení projektu: 30.11.2015