Úvod > Projekty > Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária

Doporučené projekty

 • Kostel Narození Panny Marie v Želivě

  Kostel Narození Panny Marie v Želivě

  Dokončený

  Kostel je přístupný návštěvníkům jednak v pravidelných prohlídkách, jednak při pořádání různých akcí. Rekonstruovaný kostel slouží nejen pro bohoslužby, ale i pro konání koncertů duchovní hudby (zrekonstruované varhany, chrámový sborový...

  Příjemce: Kanonie premonstrátů v Želivě
  Ukončení projektu: 31.12.2015
 • Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK

  Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK, a to prostřednictvím nákupu nových technologií a zařízení (digitální asistenti pro revize, vysavače prachu pro knihovní fond, podlahový mycí stroj, kamerový systém do studovny), výměny zastaralých výtahů v jednom z depozitářů...

  Příjemce: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.11.2017
 • Barokní Velehrad

  Barokní Velehrad

  Dokončený

  Cílem projektu byla obnova a vytvoření podmínek pro využití památkového objektu klášterního areálu ve Velehradě. V rámci projektu došlo k obnově refektáře, zimního sálu, chodby a schodiště v objektu Stojanova gymnázia Velehrad; k opravě a...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Velehrad
  Ukončení projektu: 31.12.2015