Úvod > SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hr
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Královéhradecký kraj
Zahájení projektu: 4.2.2019
Ukončení projektu: 31.12.2021
Téma projektu: Kultura
Výzva: 25. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Muzea III
Výše dotace EU: 200 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 35 294 117,65 Kč
 
Celková částka: 235 294 118,00 Kč