VÍTEJTE V GALERII, DIVADLE A BIOGRAFU DOMU Č. 105 V TŘEBONI - ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZATRAKTIVNĚNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Ing. Alexander Korb
Zahájení projektu: 24.2.2016
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: V realizaci

Projekt řeší revitalizaci památky měšťanského domu 105 na Masarykově náměstí v Třeboni. V rámci předkládaného projektu budou provedeny opravy, které dokončí rekonstrukci první části domu (v prostoru stávajícího půdního prostoru vznikne umělecká galerie) a zrealizuje se kompletní rekonstrukce druhé a třetí části objektu.V půdním prostoru třetí části je navržena zkušebna a v přízemí prostor pro divadlo malých forem. Součástí projektu jsou restaurátorské práce, digitalizace a zabezpečení památky.

Výše dotace EU: 29 727 126,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 245 963,42 Kč
 
Celková částka: 34 973 089,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena