Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

Květná zahrada, jejíž hlavní část byla vybudována mezi léty 1665-1675, v sobě zahrnuje přelomovou fázi vývoje evropského zahradního umění. Na jedné straně ještě stále připomíná pozdně renesanční italské a zaalpské zahrady, na straně druhé však již otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu (Versailles). 

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Národní památkový ústav
Zahájení projektu: 15.7.2008
Ukončení projektu: 25.2.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Projekt Národního centra zahradní kultury se skládá z úprav interiérů a vstupní expozice Arcibiskupského zámku, rekonstrukce zahradnictví Podzámecké zahrady jako technického zázemí pro údržbu a obnovy Květné zahrady.

Projekt byl zaměřen hned čtyřmi směry. Prvním byla tvorba metodik a poradenství pro majitele a správce historických zahrad. Druhým obnova dvou kroměřížských zahrad jako vzorová ukázka praktické realizace této metodické podpory. Třetím bylo vzdělávání a předávání metodických poznatků odborným pracovníkům v oboru zahradnictví. Čtvrtým je pak prezentace sbírek odborným pracovníkům i široké veřejnosti.

Stěžejní částí projektu byly úpravy Květné zahrady. Ta pochází z let 1665 až 1675, na jedné straně ještě připomíná pozdně renesanční italské zaalpské zahrady, současně již ale otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu zahrad. Tím představuje jedno z nejvýznamnějších zahradních děl v celosvětovém měřítku; dnes je prakticky jediným představitelem obdobně komponovaného celku v Evropě. Základním cílem obnovy zahrady byla její rehabilitace do původní podoby z konce 17. století. Především došlo k obnově nepřístupných částí zahrady - tzv. Holandské zahrady a Menažérie zahrnující prostor zahradnictví, Králičího kopce a Ptáčnice. Poté navázala obnova Pstružích rybníků ve Štěpnici, ošetření části vysokých živých tvarovaných stěn a obnova části mlatových cest v zahradě. Úpravy se dočkaly i vstupní objekt čestného dvora, Palmový skleník a Velký skleník.

Výše dotace EU: 285 658 428,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 50 410 319,00 Kč
 
Celková částka: 336 068 747,00 Kč