Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum

Lednicko-valtický areál je považován za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě a často se symbolicky označuje jako zahrada Evropy. Je jednou z českých památek zařazených na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení projektu: 21.11.2007
Ukončení projektu: 31.5.2014
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Místní krajinu tvoří rozlehlé zámecké zahrady, záhony s květinovými koberci, krásné lesy, vinice a rybníky. V území se nacházejí četné historické stavby, jako jsou lovecké zámečky, chrámy, kaple a mnohé další architektonické skvosty. Lednicko-valtický areál je součástí biosférické rezervace Dolní Morava.

V rámci multifunkčního centra vznikla výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro které byl jako druhá kulturní krajina na světě zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Dále vznikla výuková expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro děti a mládež a informační centrum o Lednicko-valtickém areálu a biosférické rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál a učebny slouží také studentům Masarykovy univerzity a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.

Výše dotace EU: 388 896 295,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 68 628 768,00 Kč
 
Celková částka: 457 525 063,00 Kč