Úvod > Výzvy

Výzvy IROP 2014 - 2020

Níže naleznete vyhledávač výzev, který umožňuje filtrovat jednotlivé vyhlášené výzvy IROP 2014 - 2020 podle odpovědného subjektu (Řídicí orgán IROP, ITI, IPRÚ, MAS), podle cíle podpory (téma výzvy) a podle města, kam má být finanční podpora směřována (pouze u integrovaných nástrojů – ITI a IPRÚ).
Současně s otevřením prvních výzev IROP 2021 – 2027 bude vyhledávač výzev nastaven na filtrování výzev z tohoto programového období.

Kalendář výzevKalendář výzev    Přehled tématDetaily témat
 • kulturni

  24. výzva ZS ITI Ostrava-IROP-Kulturní infrastruktura II

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: viz text výzvy
  Příjem žádostí: 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021
 • aktivni

  33. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.1 Sociální služby IV

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: - kraje a organizace zřizované a zakládané kraji - obce a organizace zřizované a zakládané obcemi - dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace
  Příjem žádostí: 22. 6. 2021 - 31. 12. 2021
 • dostupny

  32. výzva-ITI-Plzeň- SC 1.2-Cyklodoprava 5

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
  Příjem žádostí: 22. 6. 2021 - 31. 12. 2021
 • dostupny

  31. výzva-ITI-Plzeň-SC 1.2- Samostatné parkovací systémy 2

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
  Příjem žádostí: 22. 6. 2021 - 31. 12. 2021
 • react

  Výzva č. 100 - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Oprávněné žadatele dle podporovaných aktivit naleznete v textu výzvy.
   
  Příjem žádostí: 25. 5. 2021 - 28. 9. 2021
 • react

  Výzva č. 99 - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Oprávněné žadatele dle podporovaných aktivit/cílových skupin naleznete v textu výzvy.

   
  Příjem žádostí: 14. 5. 2021 - 21. 9. 2021
 • clld

  12.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Sociální podnikání

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 12. 5. 2021 - 14. 6. 2021
 • clld

  11.výzva MAS Luhačovské Zálesí-IROP-Cyklodoprava

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 12. 5. 2021 - 14. 6. 2021
 • clld

  17.výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava VI

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 12. 5. 2021 - 14. 6. 2021
 • clld

  6.výzva MAS Hornolidečska, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy IV.

  Otevřená
  Druh výzvy: Kolová
  Oprávnění žadatelé: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
  Příjem žádostí: 12. 5. 2021 - 30. 6. 2021
Načíst další