Úvod > Výzvy

Výzvy IROP 2014 - 2020

Níže naleznete vyhledávač výzev, který umožňuje filtrovat jednotlivé vyhlášené výzvy IROP 2014 - 2020 podle odpovědného subjektu (Řídicí orgán IROP, ITI, IPRÚ, MAS), podle cíle podpory (téma výzvy) a podle města, kam má být finanční podpora směřována (pouze u integrovaných nástrojů – ITI a IPRÚ).
Současně s otevřením prvních výzev IROP 2021 – 2027 bude vyhledávač výzev nastaven na filtrování výzev z tohoto programového období.

Kalendář výzevKalendář výzev    Přehled tématDetaily témat
 • aktivni

  22. výzva ZS ITI Ostrava-IROP-Sociální podnikání II

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: viz text výzvy
  Příjem žádostí: 15. 3. 2021 - 31. 12. 2021
 • aktivni

  Výzva č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.
  Příjem žádostí: 16. 12. 2016 - 31. 10. 2022
 • aktivni

  Výzva č. 63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI

  Otevřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace.
  Příjem žádostí: 16. 12. 2016 - 31. 10. 2022
Načíst další