Seminář pro žadatele k 1. výzvě "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" IROP - Praha, 18.8.2015

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 18. 8. 2015 9:30 - 15:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Malá Štupartská 6, Praha 1
Na semináři bude detailně představena 1. výzva "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" v rámci Specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T" Integrovaného regionálního operačního programu. Dále budou podrobně vysvětleny podporované aktivity, postup při podání žádosti o podporu, systém hodnocení projektů či téma veřejných zakázek. Budou také sděleny informace o dalších výzvách v rámci Specifického cíle 1.1.