Seminář pro žadatele k 27. výzvě „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 14. 4. 2016 9:30 - 13:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Václavské nám. 833/31, Praha 1
Na semináři pro žadatele k 27. výzvě „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“, která byla vyhlášena dne 31. března 2016 v rámci specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, budou účastníci detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Bližší informace k vyhlášené výzvě najdete zde.

Řidicí orgán IROP upozorňuje, že seminář je určen pro vymezený okruh potenciálně oprávněných žadatelů.