Seminář pro žadatele k 74. výzvě IROP "Rozvoj infrastruktury polyf. komunit. center"-Praha-10.5.2017

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 10. 5. 2017 9:00 - 13:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Václavské nám. 833/31, Praha 1
Uzávěrka přihlášek: 9.5.2017 14:00

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 74. výzvě IROP "Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center", která byla vyhlášena dne 28. dubna 2017 v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádostmi o podporu apod. (více viz program semináře). 

Více informací k vyhlášené 74. výzvě naleznete zde.

Účastníkům doporučujeme seznámit se s vydanými Specifickými pravidly k výzvě.

Vstup zdarma.


V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz

Centrum pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve spolupráci s Eurocentry tzv. krajské semináře, více informací naleznete 
kalendáři akcí Centra.