Seminář ŘO IROP k výzvám REACT-EU – oblast zdravotnictví - 22. 4. 2021

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 22. 4. 2021 10:00 - 13:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Seminář proběhne on-line prostřednictvím MS Teams
Upřesnění místa / času konání: On-line přes MS Teams; 10.00-13.00
Kapacita: 200 (zbývá volných míst: 42)
Uzávěrka přihlášek: 22.4.2021 8:30

Obecné informace


Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k výzvám REACT-EU – oblast zdravotnictví, které byly vyhlášeny dne 15. dubna 2020 v rámci SC 6.1 „REACT-EU“, kde budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádosti o podporu apod.  (více viz program semináře). 
Za každou organizaci je možné přihlásit pouze 1 účastníka, kterému v den semináře bude na e-mail uvedený v přihlášce zaslána adresa s přístupem na seminář.  Více informací k vyhlášeným výzvám naleznete na dolním okraji stránky REACT-EUÚčastníkům doporučujeme seznámit se s vydanými Specifickými pravidly k výzvám.
Seminář zdarma.

V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: radka.dolezalova@mmr.cz
 

Upřesnění k připojeným videím ze dne 22. 4. 2021 týkající se ručního podání žádosti

 Tlačítko „podání“ je v ISKP14+ automaticky viditelné poté, co je žádost o podporu řádně elektronicky podepsána. V samotný čas zahájení příjmu projektových žádostí již není třeba formulář žádosti o podporu žádným aktivním krokem ze strany žadatele aktualizovat, pouze je třeba aktivně zmáčknout tlačítko „podání“ a potvrdit hlášku, zda chcete žádost o podporu opravdu podat.