Úvod > IROP 2014-2020 > eGovernment

eGovernment

eGovernment
Název:
Specifický cíl 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

Zkráceně:
eGovernment

Podporuje:
úpravu, konfiguraci nebo nově vybudované informační systémy, pořízení hardwaru a softwaru

Finanční prostředky z EU:
8,07 mld. Kč

Podpořeno projektů:
319
 • izs-old

  Výzva č. 94 Digitalizace stavebního řízení

  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český telekomunikační úřad
  Příjem žádostí: 30. 7. 2020 - 26. 2. 2021
 • izs-old

  Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
  Příjem žádostí: 4. 5. 2016 - 9. 10. 2017
 • izs-old

  Výzva č. 26 eGovernment I.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
  Příjem žádostí: 31. 3. 2016 - 9. 10. 2017
 • izs-old

  Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky .
  Příjem žádostí: 1. 3. 2016 - 9. 10. 2017
 • izs-old

  Výzva č. 17 e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu - Ministerstvo vnitra, Národní archiv, Úřad vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu.
  Příjem žádostí: 22. 12. 2015 - 15. 12. 2017
 • izs-old

  Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
  Příjem žádostí: 21. 10. 2015 - 22. 11. 2017
 • izs-old

  Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
  Příjem žádostí: 17. 9. 2015 - 14. 12. 2017