Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena