Výzvy > Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy: 06_17_085
Druh výzvy: Průběžná
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR; kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované kraji; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí; organizace zakládané kraji; organizace zakládané obcemi; organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 5. 4. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 5. 4. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 71 k 10. 8. 2020

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

0 projektů v hodnocení 0,0 mil. Kč
0 projektů v realizaci 0,0 mil. Kč
0 proplacených projektů 0,0 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena