Úvod > Výzvy > Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center