Výzvy > Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II
Číslo výzvy: 06_17_096
Druh výzvy: Průběžná
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Zahájení příjmu žádostí: 13. 7. 2017 Přidat do svého kalendáře
Ukončení příjmu žádostí: 15. 7. 2021 Přidat do svého kalendáře
Stav výzvy: Otevřená
Dokumentace výzvy

Stav žádostí o podporu ve výzvě č. 75 k 21. 9. 2020

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2021

2 projekty v hodnocení celkem za 35,2 mil. Kč
7 projektů v realizaci celkem za 493,9 mil. Kč
4 proplacené projekty celkem za 20,0 mil. Kč

Poznámka: Graf neobsahuje vyřazené projekty a projekty stažené žadateli.

Připojené soubory

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena