Seminář pro žadatele k 16. výzvě „Energetické úspory v bytových domech“ IROP - Praha, 6. 1. 2016

print
Typ akce: Seminář
Termín konání: 6. 1. 2016 9:30 - 13:45 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Zborovská 11, Praha 5
Uzávěrka přihlášek: 5.1.2016 14:00

Na semináři k 16. výzvě „Energetické úspory v bytových domech“, která byla vyhlášena dne 9. prosince 2015 v rámci specifického cíle 2.5  "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení", budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Budou Vám také sděleny informace o dalších plánovaných výzvách v rámci specifického cíle 2.5. 

Vzhledem k tomu, že kapacita sermináře bude brzy naplněna, Řídicí orgán IROP upozorňuje na navazující tzv. regionální semináře z cyklu "Dotace pro obce" k aktuálním výzvám IROP, které pořádá Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentry. Semináře jsou organizovány pro více výzev najednou. Více informací naleznete na webových stránkách Řídicího orgánu IROP zde a na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky zde.
 

V případě dotazů, nebo problémů s registrací na seminář v Praze dne 6. ledna 2016 se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.