Žadatelé a příjemci > Rady a tipy pro žadatele

Rady a tipy pro žadatele

V této sekci naleznete rady, tipy, desatera dobré praxe, desatera o výzvách místních akčních skupin, informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci usnadňující orientaci žadatele a příjemce v Integrovaném regionálním operačním programu. Před podáním žádosti o podporu doporučujeme žadatelům věnovat pozornost otázkám v Radách a tipech, a tak snížit riziko zbytečných chyb v žádostech o podporu. Nejen pro žadatele o podporu v oblasti dopravních projektů z řad měst a obcí je určena názorná příručka vydaná Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky, která obsahuje technické tipy pro realizaci efektivního a šetrného veřejného osvětlení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena